130 Years

Language

B e y o n d 1 3 0

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 แห่งการก่อตั้ง บริษัทคูโบต้าได้ก้าวข้ามกำแพงต่างๆ ทีละก้าวมาแล้วมากมาย
และเพื่ออนาคตของโลกที่สวยงามใบนี้ และของทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่
เราจะตอบโจทย์ในเรื่อง “อาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม” ในวันข้างหน้าด้วย

M e s s a g e

บริษัทคูโบต้าจะครบรอบวันก่อตั้งปีที่ 130 ในปี ค.ศ.2020
ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างจริงใจ
ที่ให้การสนับสนุนในการเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ ตลอดที่ผ่านมา
บริษัทฯ ก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1890 โดยผู้ก่อตั้งชื่อนายคูโบต้า โงนชิโร่ ซึ่งทำกิจการเหล็กหล่อ
จากการสืบทอดปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ว่า “บริษัทฯ จะไม่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเท่านั้น
เราต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมด้วย” เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ
ให้กับโลกเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตและสังคมที่ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทางสังคมในเรื่องอาหาร
น้ำ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงอยู่ของมนุษย์
เราจะค้ำจุนการสร้างอนาคตของโลกและของมนุษย์ต่อไป พร้อมกับรักษาสภาพแวดล้อมโลกที่สวยงาม
ทั้งในอดีตและอนาคตภายใต้แนวความคิด “For Earth, For Life” ในการเป็นตัวช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิต
ได้อย่างสมบูรณ์” แก้โจทย์ทางสังคมที่เกี่ยวกับอาหาร น้ำ และสภาพแวดล้อม

นายยูอิจิ คิตาโอะ
ประธานบริษัทและกรรมการบริหารบริษัท
คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น

F o o d ,
W a t e r ,
E n v i r o n m e n t

แก้โจทย์ทางสังคมในเรื่องอาหาร
น้ำ และสิ่งแวดล้อม

 • Food

  เกื้อกูลอาหารของโลก
  และเป็นผู้นำความสมบูรณ์แบบในมนุษย์และอาหารแห่งโลกอนาคต

  บริษัทคูโบต้าเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรซึ่งมีไม่กี่รายในโลกที่สร้างนวัตกรรม
  ทั้งในด้านการทำไร่และทำนา เราใช้
  “หลักการสถานที่จริง(Genba)” ตามสไตล์ของ
  คูโบต้าในการรับฟังเสียงความคิดเห็นจากเกษตรกรมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถเกื้อหนุนงานเกษตรกรรมของโลกได้

 • Water

  เราส่งมอบน้ำที่มีความปลอดภัย
  ให้แก่ผู้คนทั่วโลก

  กิจการน้ำประปาของคูโบต้า เริ่มจากการผลิตท่อประปาที่ทำจากเหล็กเมื่อประมาณ 130 ปี
  ก่อนเป็นรายแรกในประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบัน เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ
  ในทุกสาขาที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำ ซึ่งเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในประเทศ
  ญี่ปุ่นเมืองแห่งน้ำ จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้น้ำที่ปลอดภัยถึงมือท่านทั้งหลายในโลก
  และช่วยปกป้องทรัพยากรโลกที่มีปริมาณจำกัด

 • Environment

  ช่วยให้ประชากรจำนวนมากขึ้น
  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เทคโนโลยีของคูโบต้าจะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการดำรงชีวิตจากการเติมเต็ม
  ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรม
  โดยผ่านเครื่องยนต์ซึ่งถือเป็นขุมพลังงานในชีวิตของผู้คนและในอุตสาหกรรม
  และผ่านเครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็ก เครื่องตัดหญ้าเพื่อการพัฒนาเมือง ตลอดจน
  อุปกรณ์ความแม่นยำไปจนถึงวัตถุดิบ

G l o b a l
E x p a n s i o n

 • บริษัทในเครือทั้งหมด

  187บริษัท

 • จำนวนพนักงานทั้งหมด

  41,027คน

 • อัตราส่วนยอดขายในต่างประเทศ

  ค.ศ.2000

  18.7%

  ค.ศ.2010

  46.1%

  ค.ศ.2019

  67.4%

 • ยุโรป

  บริษัทในเครือ
  42 บริษัท
  จำนวนพนักงาน
  3,958 คน
 • เอเชีย

  บริษัทในเครือ
  41 บริษัท
  จำนวนพนักงาน
  8,417 คน
 • ญี่ปุ่น

  บริษัทในเครือ
  59 บริษัท
  จำนวนพนักงาน
  22,726 คน
 • อื่นๆ

  บริษัทในเครือ
  10 บริษัท
  จำนวนพนักงาน
  384 คน
 • อเมริกาเหนือ

  บริษัทในเครือ
  35 บริษัท
  จำนวนพนักงาน
  5,542 คน
 • ยอดผลิตรถแทรกเตอร์ทั่วโลก

  ประมาณ 4 ล้าน
  คันขึ้นไป

 • ยอดผลิตเครื่องยนต์ทั่วโลก

  30 ล้านเครื่อง

 • ส่วนแบ่งการตลาดรถแทรกเตอร์ใน
  ประเทศไทย
  ส่วนแบ่งการตลาดเครื่องเกี่ยวนวด
  ข้าวในทวีปเอเชีย

  No.1

 • ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์

  ประมาณ 2,000 แบบ

  กฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษในทวีปยุโรป

  รองรับ Stage V

 • ยอดจำหน่ายรถมินิแบคโฮ

  อันดับ 1 ของโลกในช่วงเวลา
  18 ปีต่อเนื่อง

  ※ตั้งแต่ปี ค.ศ.2002
  ข้อมูลจาก “Off highway research 2019”

 • อัตราการใช้เครื่องบำบัดของบริษัทคูโบต้า
  ในโรงบำบัดน้ำขั้นสูงที่ประเทศญี่ปุ่น

  ประมาณ 80%

  ※คำนวณจากปริมาณน้ำที่บำบัดด้วยถ่านกัมมันต์

 • ผลงานการส่งมอบท่อเหล็กหล่อ
  เหนียวไปทั่วโลก

  กว่า 70 ประเทศ

C o r p o r a t e
H i s t o r y

บริษัทฯ จะไม่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเท่านั้น
เราต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมด้วย

ผู้ก่อตั้ง
นายโงนชิโร่ คูโบต้า

ในปี ค.ศ.1890 บริษัทฯ ก่อตั้งในฐานะเป็นผู้ผลิตเหล็กหล่อ
และประสบความสำเร็จในการผลิต
“ท่อประปาที่ทำจากเหล็ก” รายแรกในประเทศญี่ปุ่น

 • ญี่ปุ่น
 • ในระดับโลก
 • 1890

  ค.ศ.1890 ก่อตั้งที่เขตมินาโตะ เมืองโอซาก้า

 • 1893

  ค.ศ.1893 เริ่มการผลิตท่อประปาที่ทำจากเหล็ก

 • 1922

  ค.ศ.1922 เริ่มการผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันก๊าดสำหรับภาคเกษตรกรรม

 • 1947

  ค.ศ.1947 คิดค้นพัฒนารถไถนา

 • 1960

  ค.ศ.1960 รถแทรกเตอร์นั่งส่วนบุคคลแบบ T15 สำหรับทำไร่ทำนา

 • 1962

  ค.ศ.1962 เริ่มหันเข้าสู่กิจการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่น น้ำประปา น้ำเสีย

 • 1974

  ค.ศ.1974 เริ่มการผลิตรถมินิแบคโฮ(เครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็ก)

 • 1987

  ค.ศ.1987 เริ่มหันเข้าสู่กิจการคอมพิวเตอร์

 • 1990

  ค.ศ.1990 ครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
  “คูโบต้า”

 • 2005

  ค.ศ.2005 บรรลุยอดการผลิตรถแทรกเตอร์ครบ 3 ล้านคัน

 • 2008

  ค.ศ.2008 เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม “Kubota e Project”

 • 2010

  ค.ศ.2010 ได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็น “องค์กร Eco First”

 • 2011

  ค.ศ.2011 รองรับมาตรฐานไอเสียขั้นที่ 4 ใน CARB ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรายแรกในโลก

 • 2012

  ค.ศ.2012 กำหนดปรัชญาองค์กรที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก
  “Global Identity”

 • 2014

  ค.ศ.2014 พัฒนา “KSAS” ที่เป็นระบบช่วยงานเกษตรกรรมโดยใช้ ICT

 • 2020

  ครบรอบ 130 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ญี่ปุ่น

 • ในระดับโลก

 • 1917

  ค.ศ.1917 เริ่มส่งออกท่อเหล็ก 2,000 ตันครั้งแรกไปยังชวา(ปัจจุบันคือ ประเทศอินโดนีเซีย)

 • 1932

  ค.ศ.1932 รับออเดอร์ท่อเหล็กจากประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่อง

 • 1960

  ค.ศ.1960เสร็จสิ้นการก่อสร้างท่อประปาในต่างประเทศเป็นรายแรกในประเทศญี่ปุ่น

 • 1972

  ค.ศ.1972 ก่อตั้งฐานการจำหน่ายรถแทรกเตอร์ในต่างประเทศ
  (ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นรายแรก

 • 1976

  ค.ศ.1976 เข้าตลาดหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค

 • 1980

  ค.ศ.1980 รับออเดอร์ระบบการปลูกต้นไม้บนทะเลทรายจากประเทศอียิปต์

 • 1989

  ค.ศ.1989 เริ่มการผลิตเครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็กที่ประเทศเยอรมัน

 • ค.ศ.1989 เริ่มการผลิตเครื่องปฎิบัติงานสำหรับรถแทรกเตอร์ในอเมริกาเหนือ

 • 1998

  ค.ศ.1998 ขยายกิจการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศจีน

 • 2004

  ค.ศ.2004 “UV” รถ 4 ล้ออเนกประสงค์(ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอเมริกาเหนือ)
  ได้รับความนิยมอย่างสูง

 • 2009

  ค.ศ.2009 เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตรถแทรกเตอร์ในประเทศไทยโดยเป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรก

 • 2010

  ค.ศ.2010 ก่อตั้งบริษัทผลิตและจำหน่ายปั๊มในประเทศจีน

 • 2012

  ค.ศ.2012 ผู้ผลิตเครื่องปฏิบัติงานในประเทศนอร์เวย์เข้ามาเป็นบริษัทลูก

 • 2013

  ค.ศ.2013 ก่อตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตรในประเทศกัมพูชาและลาว

 • 2014

  ค.ศ.2014 ก่อตั้งบริษัทผลิตรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับทำไร่ในประเทศฝรั่งเศส

 • 2020

  ครบรอบ 130 ปีแห่งการก่อตั้ง

 • ญี่ปุ่น

 • ในระดับโลก