எங்கள் இணையதளத்தில் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த அனுபவத்தைக் கொடுக்க, நாங்கள் குக்கீஸ் உபயோகிக்கிறோம்.
நீங்கள் உங்கள் பிரவுசர் அமைப்பில் குக்கீஸை செயல்நீக்கலாம். உங்கள் அமைப்புகளை மாற்றாமல் நீங்கள் உபயோகிப்பதைத் தொடர்ந்தால், இத்தளத்தில் உபயோகிக்கப்படுகின்ற குக்கீஸ் அனைத்தையும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கிறீர்கள் என நாங்கள் கருதுவோம்.

குக்கீஸ் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் பயன்பாட்டு விதிகளைப் பாருங்கள். பயன்பாட்டு விதிகள்

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

தலைவரின் செய்தி

அனைவருக்கு செழிப்பான வாழ்க்கையை குபோடா ஆதரிக்கிறது

1890 ல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை, உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கும் சமூகத்துக்கு பங்களிப்பை செய்கிற நவீன நீர் விநியோக சேவைக்கான இரும்புக் குழாய்கள், விவசாய எந்திரங்கள் மற்றும் உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்கவும் கூலியை குறைப்பதற்குமான சாதனம், மற்றும் மனித இனத்துக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையில் இணக்கமான போக்கை மேம்படுத்தும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு தயாரிப்புகளை அளிப்பதற்கு குபோடா கார்ப்பரேஷன் செயல்பட்டுள்ளது. இப்போது, 21 ஆம் நூற்றாண்டில், சௌகர்யமான வாழ்க்கைமுறை மற்றும் நம்முடைய சமூகங்களின் அடித்தளத்தை ஆதரிக்கிற தயாரிப்புகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சேவைகள் மூலம் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தல்" என்ற கார்ப்பரேட் கொள்கையின் கீழ் உலகளாவியப் பிரச்சினைகளான "உணவு", "நீர்", மற்றும் "சுற்றுச்சூழல்" ஆகியவற்றை தீர்ப்பதை இலக்காகக் கொண்டு நம்முடைய வர்த்தகத்தை நாம் உலகளாவிய முறையில் வளர்க்கிறோம்.
மேலும் இப்போதிலிருந்து நம்முடைய வாடிக்கையாளர்களின் கருத்துக்களை குபோடா கவனமாக கேட்கும், மேலும் நம்முடைய திறனுக்கு சாத்தியமான அளவில் CSR மேலாண்மை மீது கவனத்தை அதிகரிக்கும், இதனால் நிறுவனம் மற்றும் சமூகத்தின் நிலைபெற்ற வளர்ச்சி எதிர்காலத்திலும் தொடரும். எப்போதும் போல, இறுதி வரையில் உங்கள் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கிறோம்.

President and Representative Director

Masatoshi Kimata

தொடர்புடைய தகவல்கள்

Kubota-வின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, முழுமையான அனுபவம் சார்ந்த அணுகுமுறையை மதிக்கிறது. ஒரு விவசாய மற்றும் நீர் நிபுணராக, நாங்கள் மாற்றிச் சிந்தித்து உணவு, நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் ஆகியவற்றின் எதிர்காலத்தைப் பெறுவோம்.

உங்கள் நாட்டில் Kubota-வைக் கண்டறிக

pagetop