เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า เราถือว่าคุณยินดียอมรับคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดการใช้งานของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ข้อกำหนดการใช้งาน

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ และตระหนักถึงคุณค่าของสินค้าในแนวทางที่ถูกต้อง

ผู้ก่อตั้งกลุ่มคูโบต้า Gonshiro Kubota

Kubota เริ่มต้นกิจการด้วยการผลิตและขายผลิตภัณฑ์จากโลหะหล่อ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายหลากที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสังคม เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงเทคนิคที่เราสั่งสมมาตลอดการทำงานของเราให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนสังคมให้มากยิ่งขึ้น

2433s - 2483s
2433
จัดตั้งขึ้นในลักษณะโรงงานโลหะหล่อ เริ่มต้นการผลิตเครื่องมือหนักและของใช้ในชีวิตประจำวันโดยโลหะหล่อ
2436

เริ่มการผลิตท่อเหล็กหล่อสำหรับประปา เปิดโรงงานอามากาซากิ ในปี 2460 และย้ายฐานการผลิต

2440
เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก โออิเดะ ชูโซโจ (โรงงานโลหะหล่อโออีเดะ) เป็นคูโบต้าเทคโคโช (โรงงานโลหะคูโบต้า)
ริเริ่มการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและควบคุมน้ำ อาทิเช่น ท่อต่อสำหรับดับเพลิง และวาวล์ควบคุมน้ำ
2465

เริ่มการผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร เซตเทนกิ (ประหยัดเชื้อเพลิง:การประหยัดพลังงานด้วยการใช้ไอเสียอย่างคุ้มค่า) และการหล่อโลหะที่ทนความร้อน

2473
กระทรวงการคลังและอุตสาหกรรมคัดเลือกเครื่องยนต์ใช้น้ำมันของคูโบต้าเป็น "เครื่องมืออุตสาหกรรมในครัวเรือนยอดเยี่ยม"
2482
เริ่มการบริการสังคม จัดตั้งสถาบันวิชาชีพทางเทคนิคในแต่ละโรงงาน
2490

พัฒนาเครื่องยนต์ไถและเริ่มการผลิตและวางตลาด

1950s
2496

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก คูโบต้าเทคโคโช เป็น คูโบต้าเทคโค ตั้ง Kubota Kenki และเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้าง เริ่มการผลิตเครื่องตักและเครื่องจักรกลก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ บนดาดฟ้าเรือ

2498

ประกาศใช้คติพจน์ประจำบริษัท "จากการสร้างชาติสู่การผลิตข้าว"

2500
ก้าวไปสู่วงการเครื่องใช้ในบ้าน เริ่มการผลิตเครื่องในบ้าน "คัลเลอร์เบสต์"
1960s
2503

พัฒนาและวางแผนการตลาดรถแทรกเตอร์เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น ตอบรับการนำเสนอโครงการประปาจากต่างแดน (กรุงพนมเปญ) จนสำเร็จ ซึ่งเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น

2505

เข้าร่วมในธุรกิจของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว เริ่มทำการผลิตรถแทรกเตอร์สำหรับนาข้าว

2506

เริ่มการผลิตเครื่องซื้อขายหยอดเหรียญอัตโนมัติ

2507
ริเริ่มการผลิตเตาเผากำจัดขยะในเมือง
2512
เริ่มใช้คติพจน์ใหม่ของบริษัท "สร้างสิ่งแวดล้อมมั่งคั่งสำหรับมนุษย์"
เริ่มการผลิตเครื่องจักรเกี่ยวข้า
ว ทำระบบครบวงจรของเครื่องมือกลทางการเกษตรจนสำเร็จ
1970s
2515
เข้าสู่วงการการกำจัดสิ่งของเหลือใช้อย่างเต็มตัว จัดตั้ง Kubota Tractor Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าสู่ตลาดรถแทรกเตอร์ของอเมริกา
1980s
2523

ตอบรับการนำเสนอโครงการระบบชลประทานของรัฐชาร์เคีย ประเทศอียิปต์ และทำงานเพื่อทะเลทรายสีเขียว เริ่ม
ใช้คติพจน์ใหม่ "ใฝ่หาอนาคตที่วาดหวัง ด้วยพลังทางเทคโนโลยีของเรา"

2527
รับรางวัลสิ่งแวดล้อมจากทบวงสิ่งแวดล้อมเนื่องจากระบบบำบัดอุจจาระและปัสสาวะ "U-tube nitro system" ของเรา
2529
เริ่มการผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ และเครื่องตัดหญ้าแบบควบคุมด้วยวิทยุ
2532
ร่วมในโครงการทะเลทรายสีเขียว แผนเข็มขัดสีเขียวซาฮิล และแผนโลกสีเขียว
1990s
2533

เฉลิมฉลองการประกอบการธุรกิจครบรอบ 100 ปี เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น KUBOTA Corporation แนะนำตราของบริษัท และสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจ
ผ่านทางภาพ การนำเสนอร่วมกันของเครื่องมือน้ำตกและเครื่องมือแยกน้ำ ALEPH ที่งานนิทรรศการพืชสวนและพื้นที่สีเขียวระหว่างประเทศ

2535
เริ่มใช้คติพจน์ใหม่ "มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของเราให้งดงามกว่าเดิม"
ริเริ่มการวิจัยและพัฒนาโรงงานเผากำจัดขยะที่ผลิตกำลังไฟฟ้าจากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพสูง ศูนย์การวางแผนสิ่งแวดล้อมนานาชาติได้รับการจัดตั้งขึ้นในภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งสนับสนุนโดย KUBOTA Corporation
2536
ประกาศแนวนโยบายทางธุรกิจ "วิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจในศตวรรษที่สองของเรา" เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ศูนย์คันเคียวโชสาและหนังสือพิมพ์นิคคันโคเกียวมอบรางวัลอธิบดี และรางวัลยอดเยี่ยมจากทบวงสิ่งแวดล้อม กับระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนของเราด้วยเยื่อบางอินทรีย์แบนชนิดชุ่มน้ำ
2538
เริ่มการตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่กฏหมายกำหนด ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในเชิงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2542
เครื่องสลายไดออกซินใต้น้ำของเราชนะเลิศรางวัลผลิตภัณฑ์และการบริการยอดเยี่ยมของนิคเคอิ และรางวัลยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ
2000s
2544
ผลงานในอุตสาหกรรมครัวเรือนของเราทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
2545
ผลผลิตรวมในส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรมของเราพุ่งสูงกว่า 20 ล้านเครื่อง
2548
ระบบนำของเสียที่ทิ้งไม่ถูกต้องตามกฏหมายกลับใช้ใหม่เทชิมาของเราได้รางวัลการค้าและอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงการคลัง ที่งานประกาศรางวัลเครื่องมือรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผลผลิตรวมในส่วนของรถแทรกเตอร์ของเราพุ่งสูงกว่า 3 ล้านเครื่อง
2549

ประกาศใช้ "ภารกิจของธุรกิจ" "หลักการบริหารจัดการ" "กฎบัตรสำหรับการดำเนินการ" และ "จรรยาบรรณทางธุรกิจ" ของกลุ่
มคูโบต้า ริเริ่มคติพจน์ของบริษัทใหม่ "สร้างรากฐาน (คติพจน์หลัก)" "เพื่อน้ำ ดิน อากาศ และชีวิตมนุษย์ (คติพจน์รอง)" และ "
ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้งดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม" "ระบบเพิ่มความเข้มข้นในการกำจัดตะกอนสารแขวนลอย (แบบสายพาน)" ได้รางวัลการค้าและอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงการคลัง ที่งานประกาศรางวัลเครื่องมือรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น

2008

Started the "Kubota E-Project" social contribution activites.

2009

Completed the first tractor production plant for a Japanese company in Thailand.
(Siam Kubota Tractor Co.,Ltd.)

Completed a ductile iron pipe plant in India.
(Tata Metaliks Kubota Pipes Limited (TMKPL))

2010s
2553
ได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นให้เป็น "บริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง"
เริ่มการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวและปลูกข้าวในประเทศไทย (สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น)
ก่อตั้งบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำในประเทศจีน (อันฮุย คูโบต้า ซานเลียน ปั๊มพ์)
2554
เครื่องเก็บเกี่ยวและปลูกข้าวคูโบต้า "PRO688Q" สำหรับตลาดจีนได้รับรางวัลความเหนือกว่าในธุรกิจรายวันของนิคเคอิ (Nikkei Business Daily Awards for Superiority) ในการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าของนิคเคอิ (Nikkei Superior Products and Services Awards) ประจำปี พ.ศ. 2553
ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในประเทศจีน
เริ่มปฏิบัติงานในระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างโรงงานผลิตภัณฑ์จากโลหะหล่อในประเทศซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้น (บริษัทคูโบต้าประเทศซาอุดีอาระเบีย)
สร้างโรงงานเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างในประเทศจีนเสร็จสิ้น (คูโบต้าเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้าง (อู๋ซี))
ก่อตั้งบริษัทเชี่ยวชาญในการนำเข้า การสี และการจำหน่ายข้าวญี่ปุ่นในประเทศฮ่องกง (บริษัทอุตสาหกรรมข้าวคูโบต้า (ฮ่องกง) จำกัด)
2556

ซื้อและแปลงบริษัทเควิร์นแลนด์เป็นบริษัทในเครือ
ก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องยนต์ในประเทศจีน (บริษัทเครื่องยนต์คูโบต้า (อู๋ซี) จำกัด)

ก่อตั้ง "Kubota Identity" ซึ่งเป็นหลักการระดับโลกขององค์กร และเริ่มใช้โลโก้คำแถลงใหม่ของตราสินค้า

ซื้อบริษัทวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย และก่อตั้งคูโบต้าคะซุยคอร์ปอเรชั่น

2557
จัดตั้งบริษัทจัดหาอะไหล่ในประเทศไทย
ก่อตั้งโรงงานผลิตรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อตั้งบริษัทเชี่ยวชาญในการนำเข้า การสี และการจำหน่ายข้าวญี่ปุ่นในประเทศสิงคโปร์ (บริษัทอุตสาหกรรมข้าวคูโบต้า (สิงคโปร์) จำกัด)
2558

ก่อตั้งบริษัทผลิตรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรในที่สูงในประเทศฝรั่งเศส (บริษัทคูโบต้าเครื่องจักรทางการเกษตร ยุโรป)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยและการพัฒนาของ Kubota ให้ความสำคัญกับการลงมือทำจริง ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและน้ำ เรารับมือกับความท้าทาย เพื่ออนาคตของอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม พร้อมสนองความต้องการของลูกค้า

พบ Kubota ในประเทศของคุณ

pagetop