Chúng tôi sử dụng các cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất về trang web của chúng tôi.
Bạn có thể tắt các cookie trong cài đặt trình duyệt của mình. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt của mình, chúng tôi coi như bạn đã vui lòng chấp nhận tất cả các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

Vui lòng tham khảo Các Điều Khoản Sử Dụng để biết thêm thông tin chi tiết về các cookie. Các Điều Khoản Sử Dụng

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

Thông Tin Công Ty

Kuba tiếp tục hỗ trợ cuộc sống thịnh vượng của mọi người đồng thời bảo vệ môi trường trái đất tươi đẹp này.

Giới thiệu về Công Ty Kubota.

Giới thiệu tuyên bố về tinh thần, sứ mệnh và thương hiệu.

Các thành viên ban quản trị và ban điều hành cam kết thách thức và đổi mới vì một thế giới bền vững và tăng trưởng trong tương lai.

Lịch sử Kubota, minh họa dấu ấn kể từ khi thành lập.

Các Công ty thuộc Tập Đoàn Kubota có trụ sở trên toàn cầu tại hơn 100 quốc gia.

Thông Tin Liên Quan

Các giá trị nghiên cứu và phát triển của Kubota thông qua phương pháp hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi, với tư cách là một chuyên gia về nông nghiệp và nước, thách thức và vươn tới tương lai trong lĩnh vực thực phẩm, nước, và môi trường, hiện thực hóa nhu cầu của khách hàng.

Hãy tìm Kubota ở Quốc Gia Của Bạn

pagetop