Chúng tôi sử dụng các cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất về trang web của chúng tôi.
Bạn có thể tắt các cookie trong cài đặt trình duyệt của mình. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt của mình, chúng tôi coi như bạn đã vui lòng chấp nhận tất cả các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

Vui lòng tham khảo Các Điều Khoản Sử Dụng để biết thêm thông tin chi tiết về các cookie. Các Điều Khoản Sử Dụng

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

Dữ Liệu Công Ty

Tên Công Ty Kubota Corporation
Trụ Sở Chính 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome,
Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan
TEL. +81-6-6648-2111
FAX. +81-6-6648-3862
Trụ Sở Chính tại Tokyo 1-3, Kyobashi, 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8307 Japan
TEL. +81-3-3245-3111
FAX. +81-3-3245-3822
Hội Đồng Quản Trị President and Representative Director
Masatoshi Kimata
Representative Director and Executive Vice President
Yuichi Kitao
Thành lập 1890
Vốn ¥84.1 billion (as of December 31, 2017)
Doanh thu (Hợp nhất) ¥1,751.5 billion (Fiscal Year ended December 31, 2017)
Doanh thu (Không hợp nhất) ¥844.1 billion (Fiscal Year ended December 31, 2017)
Số nhân viên
(Hợp nhất)
39,410 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
*Số nhân viên toàn thời gian.
Số nhân viên
(Không hợp nhất)
11,266 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
*Số nhân viên toàn thời gian.

Thông Tin Liên Quan

Các giá trị nghiên cứu và phát triển của Kubota thông qua phương pháp hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi, với tư cách là một chuyên gia về nông nghiệp và nước, thách thức và vươn tới tương lai trong lĩnh vực thực phẩm, nước, và môi trường, hiện thực hóa nhu cầu của khách hàng.

Hãy tìm Kubota ở Quốc Gia Của Bạn

pagetop