Chúng tôi sử dụng các cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất về trang web của chúng tôi.
Bạn có thể tắt các cookie trong cài đặt trình duyệt của mình. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này mà không thay đổi cài đặt của mình, chúng tôi coi như bạn đã vui lòng chấp nhận tất cả các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

Vui lòng tham khảo Các Điều Khoản Sử Dụng để biết thêm thông tin chi tiết về các cookie. Các Điều Khoản Sử Dụng

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

Thông Điệp của Chủ Tịch

Để duy trì cuộc sống phong phú.

Công ty chúng tôi từ khi thành lập vào năm 1890 (năm Minh Trị thứ 23) cho đến nay, đã sản xuất ra nhiều loại sản phẩm đa dạng cống hiến cho cuộc sống và xã hội, chẳng hạn như sản phẩm ống thép dùng cho nước máy giúp nâng cấp hệ thống cung cấp nước máy hiện đại, máy móc nông nghiệp giúp gia tăng sản xuất lương thực và tiết kiệm nhân lực, thiết bị về môi trường giúp điều hòa mối quan hệ giữa con người và môi trường..vv..
Ngày nay, thế giới đang đối mặt với một số thách thức trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, nước và môi trường, những thứ cần thiết cho sự tồn tại của con người. Kubota xem các vấn đề về lương thực thực phẩm, nước và môi trường là một và tin tưởng rằng nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ vượt trội để vượt qua các thách thức này và tiếp tục hỗ trợ cho tương lai của Trái Đất và nhân loại.
Kubota sẽ tiếp tục chăm chú lắng nghe khách hàng và làm việc với sự nỗ lực của nhóm hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội và công ty. Chúng tôi luôn mong đợi quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mục tiêu đó.

President and Representative Director

Masatoshi Kimata

Thông Tin Liên Quan

Các giá trị nghiên cứu và phát triển của Kubota thông qua phương pháp hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi, với tư cách là một chuyên gia về nông nghiệp và nước, thách thức và vươn tới tương lai trong lĩnh vực thực phẩm, nước, và môi trường, hiện thực hóa nhu cầu của khách hàng.

Hãy tìm Kubota ở Quốc Gia Của Bạn

pagetop